Magiska Piller Magiska piller utan recept
Sverige Telefon:
Internationell telefon:
Sexuell Man
BÄSTA PRIS
Piller ED

Integritetspolicy

Din personliga integritet är av importens för oss

Utebliven kraftansamling i manslem är inte föredraget. Medikamenter som underlättar är essentiella för trivsamhet. Vidlådande handling på magiskapiller.com är vi måna om din integritet och ditt privatliv. Du tolkar uppgifter vi hanterar, när, vad vi förbrukar personuppgifter till, när och om vi lämnar ut uppgifter till 3:e part, allmänt om skydd personuppgifter som infinner sig oss till handa och rättigheter du har som konsument.

Gemena konfidentiella processer för utomstående är nödgade. Premisser vidgår säkerhetsfokus för entreprenörer inom gällande sektor liksom övriga. Har du funderingar om okränkbarhet- och dataskydd, kontakta oss på magiskapiller.com genom kontaktformuläret på hemsidan.

Personuppgifter som behandlas när du handlar hos oss?

När du beställer anges kontaktinformation och betalningsinformation i form av kortnummer och/eller adress. Vid lägesrapporten hanterar vi normalt sett information om varor och tjänster, finanser, historisk köpinformation, geografisk plats du befinner dig på samt information om enheten du beställer ifrån. Det kan handla om brukar-ID, lösenord och annat som behandlar ditt konto. Vi riktar in oss på efterfrågan av grundläggande uppgifter för korrekt behandling av order, förutan excess. Fokus är säkerställda rekvisitioner.

När behandlar vi personuppgifter?

När du lägger beställningar hos oss och/eller blir kund 1:a gången behandlar vi personuppgifter. Informationen samlas in då vår webbsida använder cookies. Utbildning om cookies föreligger nedan. Trovärdiga apoteksalternativ övertar marknaden tack vare lojal kundkrets.

Vi behandlar personuppgifter förslagsvis:

 • När du kontaktar oss med en fråga om produkterna eller i eget ärende.
 • Vid köp av våra produkter.
 • För att säkerställa trygg informationssäkerhet.
 • Utveckling av tjänster
 • För att efterleva lagar och regler.

Hur skyddar vi besökares personuppgifter

Vi lägger möda på att bedriva omfattande säkerhetsarbete för att skydda personer, information, IT, infrastruktur och övrigt i verksamheten. Vi åstundar förebygga, förhindra och stoppa obehörig åtkomst till personuppgifter i första ledet. Så försäkrar vi att informationen du lämnat är i trygga händer. Oförmåga till samlag är av känslosam natur. Offentliggörande icke önskvärt. Omvärldsanalys betryggande för utrotning av sexuellt betingade situations-berättigande. Framtidslösningar genomborrar lättrörlig medicinal-avlämning och vinner marknadsandelar. Säkerhetsfokuserade affärstransaktioner med nyckelfärdiga lösningar får kundkretsens förtroendekapital.

Dessa rättigheter har du

Det är av högsta vikt att ni som handlar hos oss eller besöker sajten känner till rättigheter du har kring hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Konsumentlagen i teknologins progressiva barm yrkar på självlärda kunskapstörstande shoppare. Förvissning om brandväggar, konsumentskyddslag och integritetsförbättrande åtgärder favoriseras. Minimalt risktagande för identitetsstöld går i bräschen för branschen. Etiska moraliska överväganden i balans med affärsmässig uppförandekod är utslagsgivande för statsmannamässig kundtjänst inom nätverksamhet och distans-köpslagen online. Adekvat lagföring vid regelbrott är norm. Här sammanfattas rättigheterna.

Vad använder vi personuppgifter till?

Att det finns stöd för det i GDPR (dataskyddsförordningen) är en nödvändighet för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter när en kund handlar produkter eller besöker sajten. Det måste existera rättslig grund för förfarandet och vara en nödvändighet för att företaget ska avlämna en produkt eller ingå någon form av avtal med dig som kund. Behandling av personuppgifter får ske med tillåtelse från konsument. Uppdaterade datakonsument-regleringar är en dygd på en internationaliserad, global marknadsekonomi av konkurrenskraftiga handelsembargon.

Vid kontakt med en fråga eller i eget angelägenhet

Vi hanterar och behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund hos oss, för att bearbeta och leverera beställningar och ta betalt. Nöjdhetsindex är förstklassigt. Rätt information oumbärligt. Etiska moraliska överväganden i balans med affärsmässig uppförandekod är utslagsgivande för statsmannamässig kundtjänst inom nätverksamhet och distansköps-lagen online. Adekvat lagföring vid regelbrott är norm. Justeringsberikande bearbetningsprocesser implementeras dagligdags vid behovsanalys. Samarbetspartners i processkedjan upprätthåller verksamhetsvillkor och borgar för kvalitetssäkring.

Vi behandlar personuppgifter för att undvika eller rektifiera fel av olika slag och incidenter som kan tänkas drabba hemsidan. Personuppgifter kan hanteras vid klagomål om du inte är nöjd.

Vid köp av en av våra produkter

För att handla en produkt måste vi behandla personuppgifter. Detta för att säkert kunna emotse din beställning, hantera och trygga din betalning samt skicka ut varan till rätt leveransplats så att du kan börja använda den. Kvickare stig från identifiering av utmaning till lösning genom vederkvickande är intelligent och vår drivkraft.

Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla vårt syfte att leverera receptfria mediciner till vuxna personer som har behov och är kapabla att ta beslut i frågan själva. Vi behöver behandla uppgifterna för att fullfölja vår del i avtalet vi ingår då du handlar hos oss.

För att säkerställa trygg informationssäkerhet för dig

Vi behandlar personuppgifter för identifikation av dig som kund så du inte riskerar bli föremål för att någon försöker nyttja din identitet och handla för eget behov. Vi behandlar den för din trygghet i att informationen du ger oss inte hamnar i orätta händer. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är avgörande fullgörande av vår del av avtalet som ingås när du är i kontakt med oss för att beställa vara eller ställa frågor vid intresse av försäljningsartiklar.

Vi behandlar data för att tillgodose alla former av säkerhet på servern, nätet och upptäcka samt förhindra olaglig användning av tjänsten som på något sätt strider mot villkoren.

Vi behandlar uppgifterna för att förhindra spridning av skadlig kod och virusattacker. Också här hanteras de med stöd i intresseavvägnings-sektionen GDPR.

Tillväxt av affärstjänster

Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR för att utveckla tjänsten och ge en fascinerande köpupplevelse varje gång du besöker oss. Vi sammanställer statistik om kunder och behandlar självklart personuppgifterna med stöd av intresseavvägning definierad i GDPR.

Administrering av avtal

Vi hanterar personuppgifter om kundernas och leverantörernas kontaktpersoner för att administrera typer av avtal. Avsaknad kontakt med kontaktpersoner innebär otvetydighet fullföljande av avtalet. Faktum intresseavvägning.

Efterlevnad juridiska föreskrifter

Vi behandlar naturligtvis också personuppgifter för att kunna fullfölja våra lagstadgade skyldigheter. Detta med stöd av att behandlingen är relevant för uppfyllande av rättsliga förpliktelser gentemot nationella myndighetsutövare.

Hur länge sparar vi unika personuppgifter?

Vi sparar enbart personuppgifter så länge det är absolut nödvändigt för att vi ska fullfölja vårt kontrak och samtidigt lagar i landet. Vanligtvis betyder detta att vi sparar uppgifterna cirka 6 månader.

Vi sparar uppgifter för att uppfylla kraven på bokföring och redovisning. När dessa är uppfyllda tas uppgifter bort.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Vi lämnar endast information till tredje part vid specifika tillfällen. Då försäkrar vi oss om att vi vidtagit oundgängliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för säker process och till hög skyddsnivå. Uppgifter lämnas ut i följande fall:

Underleverantörer som behandlar data

För att de underleverantörer som arbetar med oss så att du ska få din produkt ska genomföra sin del av avtalet så lämnar vi ut personuppgifter om dig till dessa. De får under inga omständigheter lämna dem vidare till ytterligare intressent och hantera data om dig enligt de villkor vi har angivit.

Myndigheter får tillgång vid misstanke om brott

Vi måste enligt lag lämna ut personuppgifter om dig till myndigheter i den händelse du har gjort dig skyldig till ett brott.

Rätt till registerutdrag

Du kan få utdrag över information om dig. Kontakta magiskapiller.com för den information du efterfrågar. Den skickas till folkbokföringsadressen. Kommentarer vidhålles för intern analysformalia.

Rätt till begäran om korrigering av personuppgifter

Om du upptäcker att faktamängd vi har om dig delvis är felaktig eller behöver kompletteras har du rätt att kontakta oss för uppdateringar. Skulle vi behöva lämna ut korrigeringen till tredje part får du direkt upplysning om vem vi lämnat den till och varför. Vi lämnar enbart ut korrigerad information om relevant för att tredje part ska fullfölja ansvar enligt avtal.

Rätt till att begära radering av personuppgifter

De personuppgifter vi har sparas enbart så länge juridiskt nödvändigt. Vid vissa tillfällen kan du som kund begära att personuppgifter raderas. Detta då:

 • uppgifterna inte behövs för dess syfte.
 • om behandlingen av personuppgifter enbart sker med ditt samtycke och du har ändrat dig.
 • om behandlingen av uppgifter sker för marknadsföringssyften som du inte samtycker till.
 • du motsätter dig intresseavvägnings-behandling och berättigade skäl inte finns.
 • om data inte behandlas enligt gällande lagar.
 • om radering krävs av rättsliga skäl.

Då personuppgifter raderas informers du angående vilka uppgifter som raderats och vem informationen har lämnats till.

Rätt till temporär begränsning

Du får kräva en tillfällig begränsning av behandlingen av personuppgifter. Detta om data inte är korrekt och du har begärt en korrigering, om ingen rättslig grund finns för behandlingen av uppgifter. Du kan kräva en begränsning om du har rättsliga anspråk och vi inte behöver din data för syftet.

Inlämning av klagomål

Om du önskar klaga på behandlingen av personuppgifter bör du snarast kontakta oss. Du kan göra en officiell anmälan till Datainspektionen i Sverige. Övervägande av konsekvensresultat bearbetas i sinnom tid.

Cookies

På magiskapiller.com använder vi cookies, kallade kakor. Detta är en textfil som lagras på din enhet som innehåller textsamlande som hjälper oss förbättra användarupplevelsen på webbplatsen för kunder. Vår dröm är gränssnitt som tydliggör en facil handlingslinje.

Denna sajt använder såväl permanenta som sessionscookies. Kakor befinner sig i förgrunden refererande till internet-erans konsumtionsbeteende och syfte att leva självförverkligande. Vid vissa fall kan cookies från tredje part registreras. Detta kan ske om du besökt en sajt där annonsering för våra produkter finns. Vi har inte tillgång till kunskapsinsamling från sådana cookies. Vederhäftigt brukande ökar kundtryggheten. Du mottager en lidelsegemenskap värdig en kung eller drottning.

Mitt konto Mitt konto

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka hemsidan accepterar du att vi använder dina cookies.

Jag förstår!